[lang_lv]Piedalies “Pieredzes dienā”![/lang_lv]

[lang_lv]Labdarības kampaņas „Taureņa Efekts” ietvaros tiek organizētas „Pieredzes dienas” – pasākumi, kuru laikā Jūs esat aicināti atbraukt uz bērnu namiem, lai dalītos ar bērniem pieredzē, stāstītu par interesantām un noderīgām profesijām un hobijiem. Tādā veidā mēs visi palīdzēsim bērnu namu audzēkņiem atrast savu vietu sabiedrībā, kad viņi kļūst pilngadīgi!
Aicinām pieteikties visus, kas ir gatavi piedalīties gaidāmajos pasākumos pa e-pastu info@taurenaefekts.lv!
Visi “Pieredzes dienu” viesi, kā arī labdari, kuri paši organizēs šādu pasākumu jebkurā Latvijas bērnu namā un atsūtīs tā īsu aprakstu uz info@taurenaefekts.lv, dāvanā saņems ekskluzīvu fotoalbumu “Taureņa Efekts” no Māra Kiseļova.[/lang_lv][lang_ru]Участвуйте в «Дне опыта»![/lang_ru]

[lang_ru]В рамках благотворительной кампании «Эффект бабочки» организуются «Дни опыта» – мероприятие, во время которого приглашаем Вас приехать в детские дома, чтобы поделиться с детьми опытом, связанным с интересными профессиями и хобби. Таким образом мы все можем помочь воспитанникам детских домов найти свое место в обществе, когда они достигнут совершеннолетия! Приглашаем всех, кто готов принять участие в запланированных мероприятиях, регистрироваться по мейлу info@taurenaefekts.lv!
Все, кто поддержит начинание «Дней опыта», поучаствовав в нашем мероприятии, или организует такое мероприятие в любом детском доме Латвии и пришлет его короткое описание и фото на info@taurenaefekts.lv, в благодарность получит эксклюзивный фотоальбом «Эффект Бабочки» от Мариса Киселева.[/lang_ru]

joanne

[lang_lv]

Jūnija sākumā jaunieši no Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāles piedalījās iedvesmas pasākumā “Cilvēks bez robežām”, kur viņi satikās ar unikālo jaunieti Džoanu O’Riordanu. Džoana ir viena no septiņiem pasaulē dzīvojošajiem cilvēkiem ar Tetra-amelia sindromu, kuru raksturo visu četru ekstremitāšu trūkums. Džoana ir atzīta motivācijas runaspersona, cilvēku tiesību aktīviste, vairāku pasaules līmeņa apbalvojumu ieguvēja par savām dzīves sekmēm. Viņa ir uzstājusies ANO konferencēs, TED pasākumos, vairākās konferencēs un darbnīcās visā pasaulē.

Pasākuma ietvaros Rīgā šī aktīva un smaidīga jauniete uzstājās ar iedvesmojošo rūnu un stāstu par savu dzīvi. Papildus, jaunieši apskatīja motivējošo filmu un piedalījās diskusijā. Par muzikālo priekšnesumu parūpējās Goran Gora un Diāna Ponaskova.

Paldies Dienas Medijiem un pasākuma organizatoriem par tīk iedvesmojošo vakaru!

[/lang_lv][lang_ru]

В начале июня ребята из елгавского краевого центра социальной опеки и реабилитации приняли участие в мероприятии «Человек без границ», где встретились с уникальной девушкой Джоанной О’Риордан. Джоанна – одна из семи людей в мире, появившихся на свет с синдромом Teatra-amelia, при котором человек рождается без конечностей. Джоанна является признанным мотивационным спикером, активной правозащитницей, обладательницей многих наград мирового уровня. Она выступала на конференциях ООН, мероприятиях TED, множестве конференций и семинаров по всему миру.

В рамках мероприятия в Риге эта активная и улыбчивая девушка выступила с вдохновляющей речью и рассказом о своей жизни. К тому же, участники мероприятия посмотрели мотивирующий фильм и приняли участие в дискуссии. О музыкальном выступлении позаботились Goran Gora и Диана Понаскова.

Благодарим Dienas Mediji и организаторов мероприятия за столь мотивирующий и необычный вечер![/lang_ru]

Neatliekama palidziba
[lang_lv]

Labdarības kampaņas “Taureņa efekts” ietvaros bērnunamu audzēkņi no Ventspils un Jelgavas apmeklēja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMP). Pasākuma laikā jaunieši uzzināja par ārsta ikdienu un darbu, organizācijas struktūru Latvijā, kā arī citiem interesantiem faktiem. Piemēram, jaunieši uzzināja, ka visi 113 zvani tiek pieņemti Rīgā, bet par dispečeriem strādā tikai mediķi. Dienā dienests saņem apmēram 1200 izsaukumus, bet svētku laikā – vēl vairāk. Latvijā strādā 190 NMP mašīnas, bet kad brigādei ir nepieciešama palīdzība, tiek izsauktas vieglās automašīnas ar ārstu palīgiem un reanimatologiem. Audzēkņiem tika izstāstīs, kā vajag rīkoties smagāku traumu gadījumā, šī informācija un iemaņas varētu noderēt ikdienā, īpaši vasaras aktivitātēs. Pēc lekcijas jaunieši praktiski padarbojās ar manekenu “Anniņa”, apgūstot prasmes atdzīvināšanas pasākumu veikšanā. Vēlāk pasākuma dalībnieki apskatīja Operatīvo transportu un aprīkojumu, uzzināja, kā strādā brigādēs.

No sirds pateicamies Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam par noderīgām zināšanām un interesantu sarunu!

Foto autore: Marija Vorkule [/lang_lv][lang_ru]

В рамках благотворительной кампании «Эффект бабочки» воспитанники детских домов из Вентспилса и Елгавы посетили службу Неотложной медицинской помощи (СНМП). В ходе мероприятия ребятам рассказали о работе врачей, самой организации, а также поделились множеством интересных фактов. Например, участники мероприятия узнали, что все звонки в скорую принимают только в Риге, а диспетчерами работают исключительно медики. В среднем в день СНМП получает 1200 вызовов, а во время праздников еще больше. По всей стране работает 190 машин неотложной медицинской помощи, кроме того, когда бригада медиков нуждается в дополнительной помощи, вызывается еще одна команда. Такая вспомогательная бригада, состоящая из фельдшера и реаниматолога, использует легковые машины. Воспитанникам детских домов рассказали о том, как нужно себя вести в случае серьёзных травм, о чем особенно полезно знать летом. После лекции ребята применили полученные знания на манекене «Анниня»: сделали искусственное дыхание, массаж сердца, также другие спасательные мероприятия. Позже воспитанникам показали и рассказали, как устроена машина скорой помощи.

Искренне благодарим Службу неотложной медицинской помощи за полезные знания и содержательную беседу!

Автор фото: Мария Воркуль [/lang_ru]

[lang_lv]

olsen_ilustracija_lvVisbiežāk pausto Latvijas bērnunamu materiālo vajadzību vidū ir sporta inventārs un apģērbs (63 %); attīstošie materiāli (62 %), tostarp attīstošās spēles visu vecumu bērniem, grāmatas, enciklopēdijas, uzdevumu krājumi, kancelejas piederumi, rokdarbu materiāli un konstruktori; apģērbi un apavi (57 %) un sadzīves tehnika (42 %). Daudziem bērnunamiem ir vajadzīgas arī mēbeles un palīdzība remontdarbos. Atbalsts visvairāk ir nepieciešams bērnunamiem reģionos. Šīs tendences tika noskaidrotas 49 Latvijas sociālās aprūpes un bērnu audzināšanas iestāžu aptaujā, ko labdarības kampaņas Taureņa efekts ietvaros veica komunikācijas aģentūra A. W. Olsen & Partners / Scholz & Friends Riga.[/lang_lv][lang_ru]

olsen_ilustracija_rusСреди потребностей латвийских детских домов самыми выраженными являются – спортивный инвентарь и одежда (63%); развивающие материалы (62%), в том числе развивающие игры для детей разного возраста, книги, энциклопедии, задачники, канцелярские принадлежности, материалы для рукоделия, конструкторы; одежда и обувь (57%); бытовые приборы (42%). Также многим детским домам необходима мебель и помощь в ремонте. В наибольшей поддержке нуждаются детские дома в регионах. Данные тенденции были выявлены в ходе опроса 49 латвийских учреждений по социальному уходу и воспитанию детей, который в рамках благотворительной кампании Эффект бабочки провело коммуникационное агентство A. W. Olsen & Partners/Scholz & Friends Riga. [/lang_ru]

Читать далее

kurpnieki
[lang_lv] Labdarības kampaņas Taureņa efekts ietvaros bērnunamu audzēkņi no Rīgas apmeklēja WIMS apavu ražotni. Jauniešiem bija iespēja iepazīties ar kurpnieka amatu ne tikai teorijā, bet arī praksē: pasākuma apmeklētāji patstāvīgi mēģināja izgatavot apavus. Pieredzes dienā uzņēmuma WIMS valdes locekle Sanita Avotiņa pastāstīja par to kā top apavu dizains, bet līdzīpašnieks un apavu meistars Viktors Veļičko pastāstīja par ražošanas procesu un tehnoloģiskām iekārtam. Pēc tam audzēkņi mēģināja pielietot iegūtas zināšanas un pārnest skici uz apavu liestes.

Foto autors: Māris Kiseļovs [/lang_lv][lang_ru]

В рамках благотворительной кампании Эффект бабочки воспитанники детских домов из Риги посетили латвийское обувное производство WIMS. У юношей была возможность познакомиться с работой сапожника не только теоретически, но и практически: гости мероприятия самостоятельно трудились над созданием обуви. Во время Дня опыта Санита Авотиня, член правления компании WIMS, рассказала о том, как создается дизайн обуви, а совладелец и обувной мастер Виктор Величко рассказал о процессе производства и технологических устройствах. Ребята со своей стороны пробовали применить полученные знания на практике и перенести эскизы на обувную колодку.

Автор фото: Марис Киселев [/lang_ru]

Читать далее

Latvenergo
[lang_lv]Labdarības kampaņas “Taureņa efekts” ietvaros bērnunamu audzēkņi no Ventspils un Rīgas apmeklēja Rīgas termoelektorstaciju TEC-1. AS “Latvenergo” pārstāvji pastāstīja gan par ražotnes vēsturi un attīstību, gan par uzbūvi un nozīmi. Foto autore: Jekaterīna Rogovenko [/lang_lv][lang_ru] В рамках благотворительной кампании «Эффект бабочки» воспитанники детских домов из Вентспилса и Риги посетили Рижскую теплоэлектростанцию TEC-1. Представители AS «Latvenergo» рассказали как об истории и развитии TEC-1, так и о работе и значении теплоэлектростанции. Автор фото: Екатерина Рогозенко [/lang_ru]

Читать далее

Medicīnas muzejs
[lang_lv]Kāpēc Rīgā bija tik daudz melno kaķu? Kāpēc astronauti ēd marmelādi? Vai aptiekā var nopirkt pūķa asinis? Liekas, ka visi šie jautājumi ir tālu no medicīnas, kādu to pazīstam mūsdienās. Kopā ar bērnu nama-patversmes “Dzeguzīte” audzēkņiem mēģinājām uzzināt atbildes uz šiem jautājumiem un izskatīt Medicīnas muzeja plašo kolekciju. Foto autore: Irīna Borovaja [/lang_lv][lang_ru] Почему Рига считается столицей черных кошек? Зачем астронавтам нужен мармелад? Можно ли в аптеке купить кровь дракона? Кажется, все эти вопросы не связаны с современной медициной. Мы с ребятами из детского дома “Dzeguzīte” постарались узнать ответы на эти вопросы и разузнать побольше об огромной коллекции медицинского музея в Риге. Автор фото: Ирина Боровая[/lang_ru]

Читать далее

Māksla mīl tehnoloģijas
[lang_lv]

Labdarības kampaņas “Taureņa efekts” ietvaros Latvijā pazīstami mākslinieki pastāstīja jauniešiem no Jelgavas par savu profesiju. Audzēkņi uzzināja par iespējām, izaicinājumiem, darba niansēm un par dažādiem mākslinieku noslēpumiem. Vēlāk visi kopā piedalījās unikālas izstādes #MākslaMīlTehnoloģijas atklāšanā. Jauniešiem bija iespēja pielietot jaunās zināšanas jau tajā pašā dienā! Kopā ar māksliniekiem viņi uz vietas apgleznoja LG ledusskapi, kurš vēlāk nonāks Ventspils novada bērnunama “Stikli” rīcībā. Ledusskapis sanāca košs, krāsains un ļoti neparasts! Esam pārliecināti, ka tehnika priecēs bērnus ikdienā.

Patiecamies izstādēs organizatoriem: “KinLeaves”, modes un izklaides centram “Rīga Plaza”, “LG Electronics”, kā arī māksliniekiem par interesantu pieredzi un brīnišķīgu pasākumu![/lang_lv][lang_ru]

В рамках благотворительной кампании «Эффект бабочки» известные художники Латвии рассказали ребятам из Елгавы о своей профессии. Юноши узнали о возможностях, трудностях, нюансах работы и даже о небольших секретах художников. После этого все вместе приняли участие в открытии уникальной выставки #MākslaMīlTehnoloģijas. Ребята смогли применить полученные знания в тот же день! Вместе с художниками они расписали холодильник LG, который позднее будет передан в детский дом «Stikli» в Вентспилском крае. Холодильник получился очень ярким, красочным и необычным! Уверены, он будет радовать ребят в их повседневных делах.

Благодарим организаторов выставки: «KinLeaves», центр моды и развлечений «Rīga Plaza», «LG Electronics» и художников за удивительный опыт и замечательное мероприятие![/lang_ru]

Improvizacijas_teatris
[lang_lv]

Jaunieši no Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrs struktūrvienības „Ezermala” piedalījās improvizācijās vakarā „Ar šarmu pret karmu”, kopā ar Rīgas Improvizācijas teātri. Jautri un neparedzami stāsti par vitāli svarīgām tēmām, izsmalcināti raksturi, spraigas attiecības, šarmants naivums mijiedarbībā ar karmisku nolemtību. Bet uzvar spontanitāte. Jautrs, skaists un ļoti neparasts vakars!

Patiecamies Rīgas Improvizācijas teātrim par pieredzi un emocijām![/lang_lv][lang_ru]

Ребята из RPBJC «Ezermala» приняли участие в вечере импровизации «Ar šarmu pret karmu», организованном Рижским театром импровизации. Веселые и непредсказуемые истории о жизненных ситуациях, утонченные характеры, напряженные отношениях, очаровательная наивность и предопределение, карма. А побеждает спонтанность. Весёлый, красивый и очень необычный вечер для ребят!

Сердечно благодарим Рижский театр импровизации за положительные эмоции и опыт![/lang_ru]

Abrakadabra
[lang_lv]

Modes un izklaides centrā “Rīga Plaza” tika atklāts Latvijā lielākais bērnu spēļu laukums, kura tematika ir džungļi. Uz pasākumu tika uzaicināti arī bērni no bērnu namiem un konsultatīvajiem centriem, kas satikās ar Minioniem, našķojas ar cukurvati un izmēģināja visas jaunas atrakcijas! Spilgtajā un enerģiskajā pasākumā katrs bērns jutās kā piedzīvojumu meklētājs, kas iepazīst džungļu brīnumus!

Pateicamies visiem pasākuma dalībniekiem, centram “Fantasy Park” un modes un izklaides centram “Rīga Plaza” par jautriem un spilgtiem svētkiem!

[/lang_lv][lang_ru]

В центре моды и развлечений «Rīga Plaza» состоялось открытие самой большой в Латвии детской площадки, тематика которой – джунгли. В празднике приняли участие воспитанники детских домов и консультативных центров. Ребята встретились с веселыми Миньонами, насладились угощениями и сахарной ватой, вдоволь набегались, напрыгались и попробовали все-все аттракционы. Благодаря веселой атмосфере и интересным заданиям каждый почувствовал себя настоящим искателем приключений, открывающим чудеса джунглей!

Благодарим всех участников мероприятия, центр «Fantasy Park» и центр моды и развлечений «Rīga Plaza» за веселый и яркий праздник для ребят!

[/lang_ru]

Valsts Policija
[lang_lv]

Labdarības kampaņas “Taureņa efekts” ietvaros bērni no Rīgas un Valmieras apmeklēja Pieredzes dienu Valsts Policijā.

No sākuma jaunieši apskatīja Policijas muzeju, redzēja kā mainījās policistu forma un piederumi, daži pat pielaikoja formas! Vēlāk audzēkņiem tika organizēta ekskursija uz biroju, kur tiek pieņemti visi iedzīvotāju zvani. Sarunu un ekskursiju vadīja operatīvās vadības nodaļas vadītājs. Ļoti informatīva un daudzveidīga diena Valsts Policijā!

Izsakām lielu pateicību Valsts Policijai par atsaucību un noderīgo pieredzi!

[/lang_lv][lang_ru]

В рамках благотворительной кампании «Эффект бабочки» дети из Риги и Валмиеры посетили День опыта в Государственной полиции.

Вначале ребята побывали в музее полиции, где изучили, как менялись форма и оружие полицейских за последние десятки лет. Позже юноши побывали на экскурсии в участке, где ежеминутно принимают звонки жителей Латвии и побеседовали с руководителем оперативной части. Получился очень познавательный и разнообразный день!

Искренне благодарим Государственную Полицию за отзывчивость и интересный опыт![/lang_ru]