1800-222-223-22 Contact@CharityhubWP.org

Kā atbalstīt

Kā atbalstīt

Kā palīdzēt?


Taureņa efektsLatvijas bērnunamu materiālo vajadzību saraksts.


Dāvanas bērnunamiem bez maksas piegādā DPD Latvija. Zvaniet uz numuru 67387284 un piesakiet piegādi kampaņas Taureņa efekts ietvaros.Aiciniet uz Pieredzes dienu savā organizācijā. Rakstiet: info@taurenaefekts.lvZiedojiet uz biedrības “Taureņa efekts” kontu LV37HABA0551034195731, maksājuma mērķī norādot “Ziedojums projektam Taureņa efekts”


LoteIegādājieties Lote rokdarbus mūsu labdarības online veikalā.
Ziedojiet uz biedrības “Taureņa efekts” kontu LV37HABA0551034195731, maksājuma mērķī norādot “Ziedojums projektam Lote”


Labu darot90006282 (maksa par zvanu 1,42 €)Meklē ziedojumu kastītes ELVI, Centrālā Laboratorija, Mēness Aptieka, ALKOutlet, Virši-A, Gaļas nams, Kristīne RR tirdzniecības vietās.Ziedojiet uz biedrības “Taureņa efekts” kontu LV37HABA0551034195731, maksājuma mērķī norādot “Ziedojums projektam Labu darot”

Rekvizīti

Biedrības “Taureņa efekts” rekvizīti

Reģ.Nr. 40008197815

Juridiskā adrese: Citadeles iela 1A, Rīga, LV-1010

Konts ziedojumiem: LV37HABA0551034195731

Nodokļu atlaides

Ikvienam ziedotājam ziedojot fondam “Taureņa Efekts”, privātpersonas un uzņēmumiem ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Nodokļu atlaides iedzīvotājiem (privātpersonām):

 • Likuma „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 10.pants nosaka, ka ziedojumi tiek uzskatīti par attaisnojamiem izdevumiem, līdzīgi iemaksām privātajos pensiju fondos vai par dzīvības apdrošināšanas prēmijām. Tas nozīmē, ka pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti arī izdevumi par ziedojumiem.
 • Jāņem vērā, ka attaisnotie izdevumi par ziedojumiem jeb nodokļa atlaide nebūs lielāka par 20 procentiem no Jūsu apliekamā ienākuma lieluma.
 • Iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veikto ziedojumu var saņemt, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju, norādot ziedoto summu, kā arī pievienojot deklarācijai dokumentus, kas apliecina veikto ziedojumu (piem, internetbankas izdruka), lēmumu par Taureņa efekts sabiedriskā labuma statusu, Taureņa efekts reģistrācijas apliecību.

Nodokļu atlaides uzņēmumiem:

 • Likuma par „Uzņēmuma ienākuma nodokli” 20.pants nosaka, ka rezidentiem un pastāvīgajām pārstāvniecībām samazina nodokli par 85 procentiem no summām, kas ziedotas sabiedriskā labuma organizācijām.
 • Kopējā nodokļa atlaide nedrīkst pārsniegt 20 procentus no nodokļa kopējās summas.
 • Nodokļa atlaidi nepiemēro maksātājiem, kuriem taksācijas perioda otrā mēneša pirmajā datumā nodokļu parāda kopsumma pārsniedz 150 eiro, izņemot nodokļu maksājumus, kuru maksāšanas termiņi ir pagarināti saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.
 • Manta vai finanšu līdzekļi, kurus maksātājs, pamatojoties uz līgumu, bez atlīdzības nodod taureņa efektam, ir uzskatāmi par ziedojumu šā panta izpratnē, ja saņēmējam nav noteikts pretpienākums veikt darbības, kuras uzskatāmas par atlīdzību.

Nodokļa atlaidi atbilstoši šā panta pirmajai daļai nepiemēro, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • Ziedojuma mērķī, kas noteikts ziedojuma saņēmējam, ir ietverta tieša vai netieša norāde uz konkrētu ziedoto līdzekļu saņēmēju, kas ir ar ziedotāju saistīts uzņēmums vai saistīta persona, vai ziedotāja darbinieks, vai šā darbinieka ģimenes loceklis.

 • Ziedojuma saņēmējs veic atlīdzības rakstura darbības, kas vērstas uz labuma gūšanu ziedotājam, ar ziedotāju saistītam uzņēmumam, saistītai personai vai ziedotāja radiniekam līdz trešajai pakāpei vai laulātajam vai nodrošina ziedotāja intereses, kas nav saistītas ar filantropiju;

Lai saņemtu nodokļa atlaidi, jāaizpilda uzņēmumu ienākumu nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu; deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā kopā ar līguma kopiju par veikto ziedojumu un, lēmumu par Taureņa efekta sabiedriskā labuma statusu, Taureņa efekta reģistrācijas apliecību.

Ziedotāja tiesības

Ikvienam ziedotājam ir tiesības:

 • Būt informētam par ziedojuma saņēmējas organizācijas misiju, mērķiem un nolūkiem, kam plānots izmantot ziedojumu, kā arī par organizācijas iespējām izlietot šos līdzekļus efektīvi.
 • Būt pārliecinātam, ka līdzekļi tiks izmantoti tieši tiem mērķiem, kam tie ziedoti.
 • Būt informētam par to, kādi cilvēki ir organizācijas valdē, un sagaidīt no šiem cilvēkiem godprātību, pārraugot ziedojuma izmantošanu.
 • Iepazīties ar organizācijas finanšu un darbības pārskatiem.
 • Saņemt atbilstošu publiski paustu atzinību.
 • Būt pārliecinātam, ka pret ziedojumu izturēsies ar cieņu un ievēros konfidencialitāti tik lielā mērā, cik to atļauj likumdošana.
 • Sagaidīt, ka visas attiecības ar personām, kuras pārstāv ziedojuma saņēmēju organizāciju, būs pilnīgi profesionālas un godīgas.
 • Pārliecināties organizācijas grāmatvedībā par sava ziedojuma izlietojumu.
 • Uzdot jautājumus un nekavējoties saņemt patiesas un atklātas atbildes.

Priecāsimies, ja vēlēsieties mūs satikt un detalizēti iepazīties ar sava ziedojuma izlietojuma mērķi. Lūdzam sazināties ar “Taureņa efekta” biroju par Jums izdevīgāko laiku.

Atbalstīt ar pirkumu

 • saule bordo web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • zvaigzne blue web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • jumis peleks web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • lielvarde violets web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • vidzeme peleks web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • kurzeme zilzs web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • latgale bordo web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • zvaigzne violets web

  Filca krūzīšu paliktnītis

 • vansu tilts

  Filca maciņš telefonam

 • tornis

  Filca maciņš telefonam

 • milda

  Filca maciņš telefonam

 • doms

  Filca maciņš telefonam

 • Purple zalktis web

  Filca maciņš telefonam

 • Jumis darkgreen web

  Filca maciņš telefonam

 • light green Jumis web

  Filca maciņi telefonam

 • purple jumis web

  Filca maciņš telefonam

 • peleks jumis web

  Filca maciņš telefonam

 • WEB 3

  Filca Maciņš telefonam

 • Blue jumis web

  Filca maciņš telefonam

 • zilzs

  Filca soma klēpjdatoram

 • red

  Filca soma klēpjdatoram

 • violets

  Filca soma klēpjdatoram

 • zals

  Filca soma klēpjdatoram

 • saulggr

  Filca maciņa telefonam

 • lote 3 web

  Filca soma planšetdatoram

 • flowpurp

  Filca maciņš telefonam

 • lote1 web

  Filca soma planšetdatoram

 • lotelavzimgr

  Filca maciņš telefonam

 • lote 4 web

  Filca soma planšetdatoram

 • B&G tab lote

  Filca soma planšetdatoram

 • B&P tab lote

  Felt soma planšetdatoram

 • g&g tab lote

  Filca soma planšetdatoram

 • lote5 web

  Filca soma klēpjdatoram

 • greey tab lote

  Filca soma planšetdatoram

 • lote 2 web

  Filca soma planšetdatoram

Par mums

Amerikāņu meteorologs un matemātiķis Edvards Lorencs izvirzīja Haosa teoriju, ietverot tajā koncepciju „Taureņa efekts” un aprakstot, ka pat niecīgākās izmaiņas sistēmā var izraisīt milzīgas pārmaiņas kādā citā vietā. Šī ideja iedvesmoja mūs 2009. gadā uzsākt labdarības darbību. Mēs ticām, ka ieguldot pat niecīgākos resursus, ir iespējams sasniegt varenus mērķus.